AgileGamesPl

to warszawska konferencja mająca na celu połączenie świata zwinnego tworzenia produktów oraz świata gier.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane doświadczeniem tego jak gry mogą spowodować rozwój zespołu oraz zwiększyć efektywność i nauczyć wartościowych konceptów.

Zobacz wywiady nagrane podczas pierwszej edycji AgileGamesPL

Zobacz kim są wszyscy organizatorzy AgileGamesPL

Zobacz e-book z grami edycji pierwszej AgileGamesPL