• Image 01

  Viola Miła Jakubowska

  Trener, certyfikowany coach kryzysowy w biznesie, facylitator

 • Image 02

  Agile Games PL
  Ogranizator i facylitator

 • Image 03

  Szkoła zwinnego zarządzania PL

 • Image 04

Copyright © 2016 Małgorzata Dzierżak